Nieuws Nieuws

RABOBANK PROGNOSE: 1-2% DALING IN 2015

De stijging in het aantal rondes in 2014 tov 2013 is het resultaat van het de betere weersomstandigheden. Naar verwachting zal 2015 bij een normaal weerpatroon dan ook een daling in het aantal rondes vertonen. Het aantal golfers stabiliseert en hun wensen zijn veranderd, ze willen daar kunnen spelen waar mogelijk en niet langer gebonden zijn aan 1 club of baan. Dalende ledentallen zijn niet het enige, ook de omzetten in het zakelijk segment (BC en sponsoring) en de horeca staan onder druk. 

Aanbod Stabiliseert

De prognose voor de langere termijn is neutraal, golf is nog steeds een populaire sport. Om de golfer te blijven trekken moeten exploitanten op de wensen van de consument inspelen. Er dient een professionaliseringsslag gemaakt te worden, actief voeren van marketingcampagnes, differentiatie in het productaanbod en het strak sturen op kosten. 

 

Contact